Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia zaniku nerwu wzrokowego. W jego skład wchodzą iniekcje zawierające zwiększone dawki komórek macierzystych, innowacyjne czynniki wzrostu, rozbudowana rehabilitacja oraz inne terapie wspomagające. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych z medycyną funkcjonalną, umożliwiła leczonym pacjentom osiągnięcie znacznej poprawy.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć zanik nerwu wzrokowego

Po wprowadzeniu w przestrzeń pozagałkową, komórki macierzyste wspomagają regenerację uszkodzonej tkanki. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) potrafią się różnicować w fotoreceptory i inne komórki. Zróżnicowane komórki mogą leczyć uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek barwnika siatkówki. U pacjentów z uszkodzeniami lub atrofią nerwu wzrokowego możliwe jest uzupełnienie brakujących komórek oraz regeneracja niektórych włókien nerwu wzrokowego. Oznacza to poprawę w zakresie wzroku, pola widzenia i zdolności rozróżniania kolorów.

Mechanizm Działania

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą poprawić wzrok dzięki następującym mechanizmom, związanym z ich unikalnymi właściwościami: (1) Mezenchymalne komórki macierzyste potrafią się różnicować w komórki nerwowe i wydzielać czynniki neurotroficzne, takie jak neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF) i neurotroficzny czynnik pochodzenia glejowego (GDNF), które wspomagają różnicowanie przeszczepionych komórek w komórki nerwowe, hamują apoptozę, stymulują angiogenezę, tłumią reakcje zapalne i utrzymują przeszczepione komórki przy życiu. Mechanizm ten nie tylko pomaga utrzymać wzrok, ale umożliwia również poprawę widzenia poprzez regenerację nerwu wzrokowego i utraconych komórek zwojowych siatkówki.

Efekty Leczenia

U większości naszych pacjentów leczonych z wykorzystaniem dojrzałych mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) odnotowano poprawę w zakresie ostrości widzenia, pola widzenia, wrażliwości na światło, widzenia nocą, zeza oraz oczopląsu. Dodatkowo, leczenie komórkami macierzystymi znacznie spowolniło dalszy rozwój choroby u pacjentów z postaciami progresywnymi.

U pacjentów z zanikiem nerwu wzrokowego, leczonych komórkami macierzystymi, zazwyczaj widoczna była poprawa w następujących obszarach:

 • Ostrość widzenia
 • Percepcja światła
 • Pole widzenia
 • Widzenia nocą
 • Percepcja barw
 • Oczopląs

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności. Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.

 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Co to jest Zanik Nerwu Wzrokowego?

Zanik nerwu wzrokowego oznacza degenerację lub uszkodzenie włókien nerwu wzrokowego, co prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty wzroku. Standardowe leczenie poprawia metabolizm tkanki nerwowej i stymuluje jej funkcjonowanie przez zastosowanie witamin, enzymów, aminokwasów i immunostymulatorów.

Inne stosowane zabiegi to elektrofereza, laserowa lub magnetyczna stymulacja nerwu wzrokowego i siatkówki, akupunktura oraz terapia tlenowa. Te tradycyjne metody dają pozytywne efekty, lecz nie dają możliwości regeneracji utraconych komórek nerwu wzrokowego i włókien nerwowych.

Jak wygląda iniekcja pozagałkowa?

Krok 1

Pacjent znajduje się w pozycji leżącej. Roztwór składający się z 3% jodyny i 75% alkoholu zostaje ostrożnie rozprowadzony na skórze pomiędzy dolną powieką, a krawędzią oczodołu w celu dezynfekcji.

Krok 2

Igła z kaniulą zostaje wprowadzona wertykalnie na 2 milimetry, w kwadrat pomiędzy zewnętrzną 1/3, a wewnętrznymi 2/3 krawędzi dolnej oczodołu (jeżeli iniekcja ma miejsce od strony worka spojówkowego, dolną powiekę otwiera się przed iniekcją i igła zostaje wprowadzona również w dolną część worka spojówkowego).

Krok 3

Igła przechodzi przez równik gałki ocznej, a następnie jest skierowana ku górnej stronie nosa, dopóki nie osiągnie około 3 cm głębokości. Osoba wykonująca zabieg wyjmuje strzykawkę, aby mieć pewność, że nie dojdzie do uszkodzenia naczyń krwionośnych. Na miejscu pozostaje plastikowa kaniula, przez którą komórki macierzyste zostają wstrzyknięte w przestrzeń zagałkową.

Krok 4

Po zabiegu plastikowa kaniula zostaje usunięta, a gałka oczna jest uciskana przy pomocy zdezynfekowanych bandaży, aby uniknąć krwotoku. Przez następne 24 godziny pacjent nosi opaskę na oku w celu ograniczenia podrażnień.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Dodatkowe źródła informacji

 • Petzold, Plant. 2014

Diagnosis and classification of autoimmune optic neuropathy. Autoimmun. Rev. 2014 Jan 12. pii: S1568-9972(14)00021-4. doi: 10.1016/j.autrev.2014.01.009. PMID 24424177.

 • Berg KT, Nelson B, Harrison AR, McLoon LK, Lee MS (2010).

„Pegylated alpha-associated optic neuropathy.” Journal of Neuroophthalmology. 30(2):117-22. doi: 10.1097/WNO.0b013e3181d8e4afPMC3752854.

 • Carelli V, Ross-Cisneros FN, Sadun AA (2004).

Mitochondrial dysfunction as a cause of optic neuropathies. Progress in Retinal and Eye Research. 23: 53–89. doi: 10.1016/j.preteyeres.2003.10.003. PMID 14766317.

 • Oostra RJ, Bolhuis PA, Wijburg FA, Zorn-Ende G, Bleeker-Wagemakers EM (1994).

Leber’s hereditary optic neuropathy: correlations between mitochondrial genotype and visual outcome. J. Med. Genet. 31, 280–286. PMC 1049799. PMID 8071952.