Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia urazowych uszkodzeń mózgu (ang. Traumatic brain injury – TBI). W jego skład wchodzą iniekcje zawierające większe ilości komórek macierzystych, rozbudowana rehabilitacja oraz inne terapie wspomagające. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych z systematycznymi ćwiczeniami fizycznymi i terapią zajęciową umożliwiły naszym pacjentom osiągnięcie poprawy w zakresie zdolności motorycznych i innych pozytywnych efektów.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć urazowe uszkodzenia mózgu

Najczęstsze i najbardziej dotkliwe skutki urazu mózgu to zaburzenia funkcji poznawczych i dysfunkcje motoryczne. Do tej pory nie znaleziono skutecznego sposobu przywracania utraconych funkcjonalności i konwencjonalne leczenie sprowadza się do rutynowej opieki medycznej. Ostatnio pojawiły się jednak nowe, obiecujące metody, które wykorzystują środki farmaceutyczne (np. erytropoetyna i jej forma karbamylowana, statyny) lub komórki macierzyste. Nowe metody leczenia pomagają zmniejszyć uszkodzenia przez neuroprotekcję i promowanie przebudowy mózgu, w tym angiogenezę, neurogenezę i synaptogenezę. Celem tych metod jest poprawa stanu funkcjonalnego pacjentów z urazowymi uszkodzeniami mózgu.

Efekty

Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC), rozbudowanej rehabilitacji oraz terapii wspomagających. U większości naszych pacjentów występowały następstwa urazowego uszkodzenia mózgu, od postaci łagodnych do ciężkich. Do tej pory odnotowaliśmy doskonałe wyniki leczenia. U pacjentów z urazowymi uszkodzeniami mózgu, leczonych komórkami macierzystymi, zazwyczaj widoczna była poprawa w następujących obszarach
 • Funkcje Motoryczne
 • Siła i napięcie mięśniowe
 • Funkcje poznawcze i pamięć
 • Mowa i przełykanie
 • Równowaga i koordynacja ruchowa
 • Zręczność
 • Motoryka ogólna i inne

Mechanizm Działania

Leczenie komórkami macierzystymi skupia się na usunięciu urazów wtórnych, które są spowodowane zmianami biochemicznymi i psychologicznymi, prowadzącymi ostatecznie do śmierci neuronów. Ostatnie badania wskazują, że efekty terapii komórkowej mogą być wynikiem następujących mechanizmów: 1. Uwalnianie czynników wzrostu, które pomagają przywrócić prawidłowe funkcje mózgu, poprzez neurogenezę i synaptogenezę; 2. Produkcja i indukcja cytokin i czynników troficznych, które stymulują angiogenezę i stabilizują naczynia krwionośne w obszarze wokół urazu; 3. Zmniejszenie powstawania blizn glejowych i promowanie przebudowy gleju w aksony; 4. Różnicowanie w komórki neurologiczne, w tym neurony, astrocyty i komórki glejowe Komórki macierzyste działają plejotropowo, stymulując przebudowę uszkodzonego mózgu przez stymulację procesów naprawczych neuronów, takich jak synaptogeneza, angiogeneza i neurogeneza.

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności.

Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.

 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Co to są urazowe uszkodzenia mózgu?

Urazowe uszkodzenia mózgu (TBI) to termin obejmujący różne typy urazów, między innymi uraz czaszkowo-mózgowy, infekcje mózgu, niedokrwienie czy niedotlenienie mózgu.

Urazowe uszkodzenie mózgu to uszkodzenie, którego rezultatem jest upośledzenie lub utrata niektórych funkcji mózgu. Szacuje się, że rocznie w Stanach Zjednoczonych liczba niezgłoszonych przypadków łagodnego i umiarkowanego TBI wynosi 2 mln. Urazy mózgu są przyczyną 1,7 mln przyjęć do szpitala oraz 50 tys. zgonów. Najczęstszym powodem TBI są wypadki samochodowe, upadki, bójki, urazy sportowe oraz wybuchy. Klinicznie, urazowe uszkodzenie mózgu oznacza pierwotne i wtórne uszkodzenia mózgu. Pierwotny uraz jest wynikiem obrażeń mechanicznych – siły, która działa na czaszkę i mózg w momencie uderzenia, prowadząc do zmian ogniskowych lub rozlanych w mózgu.

W przeciwieństwie do pierwotnego urazu, wtórne uszkodzenia zmieniają się w czasie i charakteryzują się szeregiem złożonych procesów molekularnych i biochemicznych, które prowadzą do zapalenia tkanki nerwowej, obrzęku mózgu i opóźnionej śmierci neuronów.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Najczęstsze symptomy urazowego uszkodzenia mózgu (TBI)

Po urazowym uszkodzeniu mózgu (TBI) symptomy występują w okresie dni, tygodni, a nawet miesięcy, lecz stan pacjentów z czasem ulega poprawie. Najczęstsze objawy to tzw. zespół powstrząsowy (PCS).
Dolegliwości Fizyczne
 • Zawroty głowy
 • Zmęczenie
 • Bóle głowy
 • Zaburzenia widzenia
 • Problemy ze snem
 • Nadwrażliwość na światło i dźwięk
 • Problemy z równowagą

Zmiany poznawcze

 • Problemy z koncentracją
 • Problemy z pamięcią
 • Problemy z oceną sytuacji i impulsywność
 • Spowolnione działanie
 • Trudności z wyrażaniem myśli za pomocą słów

Dolegliwości psychospołeczne

 • Depresja
 • Napady złości
 • Drażliwość
 • Zmiany osobowości
 • Lęki

Cięższe przypadki TBI skutkują znacznym upośledzeniem funkcji poznawczych, utratą funkcji ruchowych, zaburzeniami czucia, zwiększonym lub zmniejszonym napięciem mięśniowym i mogą się wiązać z poważną utratą wzroku.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Dodatkowe źródła informacji

 • Maas AI, Stocchetti N, Bullock R (August 2008).
„Moderate and severe traumatic brain injury in adults”. Lancet Neurology. 7 (8): 728–41. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70164-9. PMID 18635021.
 • Parikh S, Koch M, Narayan RK (2007).
„Traumatic brain injury”. International Anesthesiology Clinics. 45 (3): 119–35. doi: 10.1097/AIA.0b013e318078cfe7. PMID 17622833.
 • Collins C, Dean J (2002).
„Acquired brain injury”. In Turner A, Foster M, Johnson SE. Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Principles, Skills and Practice. Edinburgh: Churchill Livingstone. pp. 395–96.  ISBN 0-443-06224-2. Retrieved 2008-11-13.
 • Ghajar J (September 2000).
„Traumatic brain injury”. Lancet. 356 (9233): 923–29. doi: 10.1016/S0140-6736(00)02689-1. PMID 11036909.
 • Williams C, Wood RL (March 2010).

„Alexithymia and emotional empathy following traumatic brain injury”. J Clin Exp Neuropsychol. 32 (3): 259–67. doi: 10.1080/13803390902976940. PMID 19548166.

 • Milders, M.; Fuchs, S.; Crawford, J. R. (2003).

„Neuropsychological impairments and changes in emotional and social behaviour following severe traumatic brain injury”. Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology. 25(2): 157–172. doi: 10.1076/jcen.25.2.157.13642.

 • Bay E, McLean SA (February 2007).

„Mild traumatic brain injury: An update for advanced practice nurses”. Journal of Neuroscience Nursing. 39 (1): 43–51. doi: 10.1097/01376517-200702000-00009. PMID 17396538.

 • Narayan RK, Michel ME, Ansell B, et al. (May 2002).

„Clinical trials in head injury”. Journal of Neurotrauma. 19 (5): 503–57. doi: 10.1089/089771502753754037. PMC 1462953. PMID 12042091.

 • Jones E, Fear NT, Wessely S (November 2007).

„Shell shock and mild traumatic brain injury: A historical review”. The American Journal of Psychiatry. 164 (11): 1641–5. doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07071180. PMID 17974926.