Unique Acccess oferuje rozbudowany protokół leczenia stwardnienia rozsianego (SM). W jego skład wchodzą iniekcje zawierające większe ilości komórek macierzystych, rozbudowana rehabilitacja oraz inne terapie wspomagające. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych, z medycyną funkcjonalną, pozwoliła zaobserwować znaczną poprawę u naszych pacjentów.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć stwardnienie rozsiane (SM)

Efekty badań przeprowadzonych przez wiele organizacji w ciągu ostatnich 10 lat, prowadzą do wniosku, że przeszczep komórek macierzystych jest najbardziej obiecującą metodą leczenia, która nie tylko poprawia stan pacjenta i zapobiega powikłaniom wtórnym, ale również odwraca zmiany neurologiczne.


Ponadto komórki macierzyste regulują reakcje układu odpornościowego przeciwko komórkom nerwowym i uwalniają czynniki wzrostu, które wspomagają wzrost i różnicowanie komórek oraz stymulują własne komórki macierzyste mózgu, aby przyspieszyć proces regeneracji.

Mechanizm Działania

Ostatnie badania wskazują, że mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą potencjalnie leczyć stwardnienie rozsiane (SM) Mechanizm działania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) na stwardnienie rozsiane (SM) jest oparty na następujących aspektach: (1) Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wpływają immunomodulująco na liczne komórki immunologiczne, w tym limfocyty T i B, komórki NK oraz komórki dendrytyczne. Z jednej strony komórki MSC indukują tolerancję limfocytów T we krwi obwodowej na białka mielinowe, zmniejszając migrację patogennych limfocytów T do ośrodkowego układu nerwowego. Z drugiej strony, bazując w ośrodkowym układzie nerwowym, chronią aksony i redukują demielinizację. (2) Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) potrafią chronić aksony i zwiększać przeżywalność neuronów, prawdopodobnie przez wstrzymywanie apoptozy, antyoksydację i uwalnianie czynników troficznych (3) Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą wywoływać neurogenezę i oligodendrogenezę (4) Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą zmniejszyć produkcję cytokin i chemokin, które powodują stany zapalne (5) Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) prawdopodobnie redukują glejozę, która jest główną przeszkodą spontanicznej naprawy komórek

Efekty

Unique Access oferuje innowacyjne leczenie stwardnienia rozsianego (SM), które łączy terapię mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC), terapie wspomagające oraz rehabilitację. U leczonych pacjentów odnotowano wyraźną poprawę w zakresie funkcji ruchowych, czucia, kontroli pęcherza i zwieraczy, napięcia i siły mięśniowej, poczucia równowagi, koordynacji ruchowej, wzroku, pamięci i zdolności poznawczych. Co więcej, po leczeniu zaobserwowano znaczne spowolnienie rozwoju choroby.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM), leczonych komórkami macierzystymi, zazwyczaj widoczna była poprawa w następujących obszarach:

 • Funkcje Motoryczne
 • Poczucie Równowagi
 • Koordynacja Ruchowa
 • Bóle Neuropatyczne
 • Zmęczenie
 • Wzrok
 • Drgawki
 • Kontrola Pęcherza i Zwieraczy oraz inne

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Forrest, pacjent ze stwardnieniem rozsianym, opowiada o leczeniu w naszym szpitalu partnerskim. Na filmie mówi skąd się o nas dowiedział, jak wyglądało leczenie oraz jakie przyniosło efekty.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności. Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.

 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Co to jest Stwardnienie Rozsianie?

Stwardnienie rozsiane (MS) to często występująca choroba neurologiczna, która jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Zazwyczaj atakuje we wczesnej dorosłości, powodując uszkodzenia mózgu oraz rdzenia kręgowego. Jej efektem jest degeneracja osłaniających włókna nerwowe osłonek mielinowych, które umożliwiają normalne przewodzenie impulsów nerwowych. Na chorobę cierpi około 2 mln ludzi na całym świecie i 2 razy częściej dotyka ona kobiet niż mężczyzn.

Przyczyny MS nadal nie są znane. Powszechnie uważa się, że choroba rozwija się u osób podatnych genetycznie, jako wynik reakcji autoimmunologicznej organizmu przeciwko osłonkom mielinowym. Istnieją hipotezy, mówiące, że czynniki środowiskowe lub niektóre zdarzenia (wirusy, bakterie, substancje chemiczne, brak ekspozycji na słońce) w połączeniu z predyspozycjami genetycznymi powodują zaburzenia funkcji immunologicznych.

W jaki sposób stwardnienie rozsiane wpływa na organizm?

Stwardnienie rozsianie przeważnie objawia się we wczesnej dorosłości i prowadzi do poważnych zaburzeń czynności poznawczych i niepełnosprawności fizycznej. W 85% mamy do czynienia z postacią remitująco-nawracającą (RR), a w 15% z pierwotnie postępującą (PP). U większości pacjentów z RR, choroba przechodzi w postać wtórnie postępującą (SP) w okresie, którego mediana wynosi 19 lat, z nawrotami utrzymującymi się u 40% osób.

Chorzy na stwardnienie rozsiane tracą zdolność samodzielnego chodzenia w wieku, którego mediana wynosi 63 lata, lecz 1-3% pacjentów cierpi na postać złośliwą i osiąga ten stan już po kilku tygodniach lub miesiącach. Stwardnienie rozsiane prowadzi również do zaburzeń widzenia, czucia, mowy i przełykania, dysfunkcji jelit i nietrzymania moczu oraz problemów z erekcją.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Dodatkowe źródła informacji

 • National Institute of Neurological Disorders and Stroke. November 19, 2015.

„NINDS Multiple Sclerosis Information Page”. Retrieved 6 March 2016.

 • Compston A, Coles A (October 2008).

Compston A, „Multiple sclerosis”. Lancet. 372 (9648): 1502–17. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61620-7. PMID 11955556.

 • Tsang BK, Macdonell R (December 2011).

„Multiple sclerosis- diagnosis, management and prognosis”. Australian family physician. 40 (12): 948–55. PMID 22146321.

 • Berer K, Krishnamoorthy G (April 2014).

„Microbial view of central nervous system autoimmunity”. FEBS Letters. S0014-5793 (14): 00293–2. doi:10.1016/j.febslet.2014.04.007. PMID 24746689.

 • Milo R, Kahana E (March 2010).

„Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment”. Autoimmun Rev. 9 (5): A387–94.
doi: 10.1016/j.autrev.2009.11.010. PMID 19932200.

 • Cohen JA (July 2009).

„Emerging therapies for relapsing multiple sclerosis”. Arch. Neurol. 66 (7): 821–8. doi: 10.1001/archneurol.2009.104. PMID 19597083.

 • Marrie RA (December 2004).

„Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology”. Lancet Neurol. 3 (12): 709–18. doi: 10.1016/S1474-4422(04)00933-0. PMID 15556803.

 • Pugliatti M, Sotgiu S, Rosati G (July 2002).

„The worldwide prevalence of multiple sclerosis”. Clin Neurol Neurosurg. 104 (3): 182–91.
doi: 10.1016/S0303-8467(02)00036-7. PMID 12127652.

 • Edward T. Bope; Rick D. Kellerman (22 December 2011).

Conn’s Current Therapy 2012: Expert Consult – Online and Print. Elsevier Health Sciences. pp. 662–. ISBN 1-4557-0738-4.