Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia dziecięcego porażenia mózgowego (CP). W jego skład wchodzą iniekcje zawierające zwiększone dawki komórek macierzystych, innowacyjne czynniki wzrostu komórek macierzystych, rozbudowana rehabilitacja oraz wiele innych terapii wspomagających i suplementów. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych, z medycyną funkcjonalną, pozwoliła nam zaobserwować dużą poprawę u naszych pacjentów.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć mózgowe porażenie dziecięce (CP)

Szeroko zakrojone badania przeprowadzone ostatnio przez różne organizacje, doprowadziły do wniosku, że komórki macierzyste to najbardziej obiecująca metoda leczenia. Umożliwiają one nie tylko poprawę stanu zdrowia pacjenta i zapobieganie dalszym powikłaniom, ale również odwrócenie uszkodzeń neurologicznych. Komórki macierzyste mogą również regulować reakcję układu odpornościowego przeciw własnym komórkom nerwowym. Potrafią uwalniać czynniki wzrostu, które wspomagają wzrost i różnicowanie komórek oraz stymulują własne komórki macierzyste mózgu, co przyspiesza proces regeneracji.

Mechanizm Działania

Wiele technologii związanych z komórkami macierzystymi wykazuje obiecujące rezultaty podczas leczenia osób z porażeniem mózgowym. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) zostały najszerzej zbadane w tym względzie. Potencjalne mechanizmy działania komórek MSC obejmują: (1) ograniczenie odpowiedzi zapalnej organizmu i uniknięcie wtórnych uszkodzeń mózgu; (2) różnicowanie się w neurony, astrocyty, mikroglej i oligodendrocyty, które pomagają naprawiać osłonki mielinowe, stymulują regenerację aksonów i zwiększają przekaz impulsów nerwowych; (3) wytwarzanie cytokin i czynników wzrostu wspierających neuroprotekcję mózgu, takich jak neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF), neurotroficzny czynnik pochodzenia glejowego (GDNF), czynnik wzrostu nerwów (NGF), neurotrofina 3 (NT-3) i neurotrofina 4/5 (NT-4/5); (4) tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz zwiększenie dostaw tlenu i substancji odżywczych do uszkodzonych lub objętych hipoksją tkanek; (5) osłabienie wrodzonego mechanizmu apoptozy komórkowej. Unique Access od wielu lat leczy pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Oferujemy najlepsze dostępne plany leczenia, które zaczynają się dokładną oceną stanu zdrowia, dokonywaną przez naszych ekspertów. Pacjenci mogą liczyć na całościowy pakiet leczenia, który obejmuje wiele zalecanych dawek komórek macierzystych oraz rozległą rehabilitację.

Efekty Leczenia

U większości naszych pacjentów, leczonych z wykorzystaniem terapii komórkami macierzystymi i terapii wspomagających, odnotowano widoczną poprawę, w tym: przywrócenie rozwoju ruchowego; odzyskanie wzroku; poprawę w zakresie opóźnienia umysłowego; zwiększenie siły mięśniowej; mniejszą spastyczność i zwiększenie napięcia mięśniowego u pacjentów z hipotonią; lepszą równowagę; lepszą koordynację ruchową i zdolności motoryczne.

U pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, leczonych komórkami macierzystymi, zazwyczaj widoczna była poprawa w następujących obszarach:

 • Funkcje motoryczne
 • Koordynacja ruchowa
 • Wzrok
 • Opóźnienie umysłowe
 • Siła mięśni
 • Spastyczność
 • Epilepsja
 • Przełykanie
 • Mowa i inne

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności. Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.
 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Co to jest Mózgowe Porażenie Dziecięce?

Mózgowe Porażenie Dziecięce (CP) to określenie obejmujące szereg objawów neurologicznych, wynikających z uszkodzeń w rozwijającym się mózgu. Urazy mózgu nie pogłębiają się, ale często występują wtórne objawy ortopedyczne.

Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego wynosi 2-4 przypadki na 1000 dzieci w wieku 3-10 lat. Jest to jedna z najczęstszych chorób powodujących trwałą niepełnosprawność w wieku dziecięcym. Objawy obejmują zaburzenia postawy oraz ruchu i mogą się różnić w poszczególnych przypadkach. Najbardziej charakterystyczne z nich to diplegia, hemiplegia i tetraplegia.

Częste jest również nieprawidłowe napięcie mięśniowe i zaburzenia ruchowe, np. spastyczność, sztywność mięśni, hipotonia, dystonia, atetoza czy występowanie kilku z tych zaburzeń równocześnie; zaburzenia umiejętności komunikacyjnych i poznawczych; opóźnienia rozwojowe oraz problemy mięśniowo-szkieletowe, takie jak przykurcze stawowe, kyfoskolioza i zwichnięcie stawu biodrowego.

Dodatkowo dzieci i dorośli cierpiący na porażenie mózgowe są podatni na złamania kości, które mogą występować nawet podczas zwykłych czynności codziennych, takich jak ubieranie się czy przenoszenie przedmiotów. Socjoekonomicznie, na przestrzeni całego życia pacjenta, jest to jedna z najbardziej kosztownych chorób.

Dodatkowe źródła informacji

 • Oskoui, M; Coutinho, F; Dykeman, J; Jetté, N; Pringsheim, T (Jun 2013).

„An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis.”. Developmental Medicine & Child Neurology. 55 (6): 509–19. doi: 10.1111/dmcn.12080. PMID 23346889.

 • Panteliadis, C; Panteliadis, P; Vassilyadi, F (Apr 2013).

„Hallmarks in the history of cerebral palsy: from antiquity to mid-20th century.”. Brain & Development. 35 (4): 285–92. doi: 10.1016/j.braindev.2012.05.003. PMID 22658818.

 • Rosenbaum, P; Paneth, N; Leviton, A; Goldstein, M; Bax, M; Damiano, D; Dan, B; Jacobsson, B (2007).

„A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006”. Developmental Medicine & Child Neurology Supplement. 109: 8–14. doi: 10.1111/j.1469-8749.2007.tb12610.x. PMID 17370477.
Corrected in Rosenbaum, P; Paneth, N; Leviton, A; Goldstein, M; Bax, M; Damiano, D; Dan, B; Jacobsson, B (2007). „A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006”. Developmental Medicine & Child Neurology. 49: 480. doi: 10.1111/j.1469-8749.2007.00480.x.

 • Kent, Ruth (2013).

„Chapter 38: Cerebral Palsy”. In Barnes MP, Good DC. Handbook of Clinical Neurology. 3. 110. Elsevier. pp. 443–459. ISBN 978-0444529015.

 • Walshe, M; Smith, M; Pennington, L (2012).

„Interventions for drooling in children with cerebral palsy.”. The Cochrane database of systematic reviews. 11: CD008624. doi: 10.1002/14651858.CD008624.pub3. PMID  23152263.

 • Hirsh Adam T.; Gallegos Juan C.; Gertz Kevin J.; Engel Joyce M.; Jensen Mark P. (2010).

„Symptom Burden in Individuals with Cerebral Palsy”. Journal of Rehabilitation Research & Development. 47 (9): 863–67. doi: 10.1682/jrrd.2010.03.0024.

 • Klingels, K.; De Cock, P.; Molenaers, G.; Desloovere, K.; Huenaerts, C.; Jaspers, E.; Feys, H. (2010).

„Upper limb motor and sensory impairments in children with hemiplegic cerebral palsy. Can they be measured reliably?”. Disability & Rehabilitation. 32 (5): 409–416. doi: 10.3109/09638280903171469. PMID 20095955.

 • Jones, KB; Wilson, B; Weedon, D; Bilder, D (2015).

„Care of Adults With Intellectual and Developmental Disabilities: Cerebral Palsy.”. FP essentials. 439: 26–30. PMID 26669212.

 • Nelson KB, Blair E. (3 September 2015).

„Prenatal Factors in Singletons with Cerebral Palsy Born at or near Term.”. NEJM. 373 (10): 946–53. doi: 10.1056/NEJMra1505261.

 • Bennet, L; Tan, S; Van den Heuij, L; Derrick, M; Groenendaal, F; van Bel, F; Juul, S; Back, SA; Northington, F; Robertson, NJ; Mallard, C; Gunn, AJ (May 2012).

„Cell therapy for neonatal hypoxia-ischemia and cerebral palsy.”. Annals of Neurology. 71 (5): 589–600. doi: 10.1002/ana.22670. PMID 22522476.

 • Johnson, Ann (2002).

„Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in Europe”Developmental Medicine & Child Neurology. 44(9): 633–40. doi: 10.1017/S0012162201002675. PMID 12227618.