Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia dystrofii mięśniowych. W jego skład wchodzą iniekcje zawierające większe ilości komórek macierzystych, rozbudowana rehabilitacja oraz inne terapie wspomagające. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych z systematycznymi ćwiczeniami fizycznymi i terapią zajęciową sprawia, że u większości naszych pacjentów zaobserwowano znaczną poprawę.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają dystrofie mięśniowe

Od kilku lat różne rodzaje komórek macierzystych są badane jako obiecująca metoda leczenia dystrofii mięśniowych, zarówno na modelach chorobowych, jak i w testach klinicznych. Są to między innymi komórki macierzyste pobrane ze szpiku kostnego, pępowiny (UCMSC) czy krwi pępowinowej (UCBSC).

Mechanizm Działania

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą łagodzić objawy choroby dzięki poniższym mechanizmom, wynikającym z ich unikalnych właściwości: 1. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wspomagają regenerację mięśni szkieletowych, a przeszczep allogenicznych komórek MSC może łagodzić objawy kliniczne przez naprawę wadliwego genu i regenerację mięśni. 2. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wykazują korzystne działanie terapeutyczne na modelach chorobowych poprzez immunomodulację, która jest jednym z mechanizmów leżących u podstaw leczenia dystrofii. 3. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wykazują potencjał tworzenia miotub i ekspresji dystrofin, co prowadzi do zwiększenia siły mięśniowej.

Efekty Leczenia

U większości naszych pacjentów leczonych przy pomocy komórek macierzystych z pępowiny (UCMSC), terapii wspomagających oraz rehabilitacji, odnotowano znaczną poprawę w zakresie masy i siły mięśniowej; zdolności motorycznych; równowagi i koordynacji ruchowej; rzadsze występowanie zakażeń układu oddechowego i wtórnych powikłań oraz utrzymanie stabilności klinicznej. Niektórzy pacjenci po leczeniu zaczęli nawet chodzić. Ponadto w większości przypadków terapia komórkowa znacznie spowolniła postęp choroby.
U pacjentów z dystrofiami mięśniowymi, leczonych komórkami macierzystymi, zazwyczaj widoczna była poprawa w następujących obszarach:

 • Zwiększona masa i siła mięśniowa
 • Funkcje motoryczne
 • Poczucie równowagi i koordynacja ruchowa
 • Spowolnienie rozwoju choroby

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Dlaczego komórki macierzyste to jedna z najlepszych metod leczenia dystrofii mięśniowych?

Dzięki Unique Access wielu pacjentów z różnymi typami dystrofii mięśniowych mogło skorzystać z innowacyjnego leczenia. Nasze metody łączą terapię mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC), wzmacnianie odporności, właściwą dietę oraz rozbudowaną rehabilitację. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) potrafią się różnicować w rozmaite typy komórek, w tym włókna mięśniowe. Stosunkowo łatwe doprowadzenie ich we właściwe miejsce (podanie dożylne lub domięśniowe) sprawia, że leczenie komórkami macierzystymi doskonale sprawdza się w przypadku dystrofii mięśniowych.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności. Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.

 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Co to są dystrofie mięśniowe?

Dystrofie mięśniowe to grupa dziedzicznych, progresywnych chorób mięśni, które charakteryzują się osłabieniem, utratą i degeneracją mięśni. Niektóre odmiany mają również wpływ na inne narządy, np. serce, mózg czy przewód pokarmowy. Przyczyną dystrofii jest mutacja w genach, odpowiedzialnych za kodowanie konkretnych białek mięśniowych.

Dystrofia mięśniowa Duchene’a (DMD) występuje najczęściej i jest śmiertelna. Dotyka 1 na 3500 mężczyzn i jest spowodowana mutacją genu dystrofiny. Dystrofina to kluczowy budulec kompleksu dystrofinowo-glikoproteinowego (DGC), który odpowiada za stabilizację interakcji pomiędzy sarkolemą, cytoszkieletem oraz macierzą pozakomórkową mięśni szkieletowych i sercowych. Istnieją również inne odmiany dystrofii mięśniowych, np. dystrofia Beckera, dystrofia obręczowo-kończynowa czy dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna.

W jaki sposób dystrofie mięśniowe wpływają na organizm?

Pacjenci z dystrofią Duchenne’a wykazują postępujące osłabienie mięśni, które zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. Pacjent choruje od urodzenia, ale objawy nie ujawniają się zazwyczaj przed 3-5 rokiem życia.

Początkowe objawy obejmują słabość nóg, zwiększające się wykrzywienie kręgosłupa i kaczkowaty chód. Postępujący zanik powoduje osłabienie mięśni, zazwyczaj zmuszając do korzystania z wózka inwalidzkiego w wieku 11-12 lat.

W późniejszych stadiach, u większości pacjentów po 20 roku życia, dochodzi do niewydolności sercowej i oddechowej. Zdarzają się jednak rzadkie przypadki osób, które dożyły 30 lat. Podobna, lecz łagodniejsza jest dystrofia Beckera (BMD), która jest bardziej różnorodna fenotypowo. Pozostałe rodzaje ujawniają się dopiero w wieku dorosłym i postępują znacznie wolniej.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Dodatkowe źródła informacji

 • Lapidos, Karen A.; Kakkar, Rahul; McNally, Elizabeth M. (2004)

„The Dystrophin Glycoprotein Complex Signaling Strength and Integrity for the Sarcolemma”. Circulation Research. 94 (8): 1023–1031. doi: 10.1161/01.RES.0000126574.61061.25. ISSN 0009-7330. PMID 15117830.

 • Udd, Bjarne (2011).

„Distal muscular dystrophies”. Handbook of Clinical Neurology. 101: 239–62. doi: 10.1016/B978-0-08-045031-5.00016-5. PMID 21496636.

 • Turner, C.; Hilton-Jones, D. (2010).

„The myotonic dystrophies: diagnosis and management”. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 81 (4): 358–67. doi: 10.1136/jnnp.2008.158261. PMID 20176601.

 • McAdam, Laura C.; Mayo, Amanda L.; Alman, Benjamin A.; Biggar, W. Douglas (2012).

„The Canadian experience with long term deflazacort treatment in Duchenne muscular dystrophy”. Acta Myologica. 31 (1): 16–20. ISSN 1128-2460. PMC 3440807. PMID 22655512.

 • Verhaert, David; Richards, Kathryn; Rafael-Fortney, Jill A.; Raman, Subha V. (2011).

„Cardiac Involvement in Patients with Muscular Dystrophies: Magnetic Resonance Imaging Phenotype and Genotypic Considerations”. Circulation. Cardiovascular imaging. 4 (1): 67–76. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.110.960740. ISSN 1941-9651. PMC 3057042. PMID 21245364.

 • Laing, Nigel G; Davis, Mark R; Bayley, Klair; Fletcher, Sue; Wilton, Steve D (2011).

„Molecular Diagnosis of Duchenne Muscular Dystrophy: Past, Present and Future in Relation to Implementing Therapies”. The Clinical Biochemist Reviews. 32 (3): 129–134. ISSN 0159-8090. PMC 3157948. PMID 21912442.

 • Bushby, Katharine; Finkel, Richard; Birnkrant, David J; Case, Laura (2010).

„Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management”The Lancet Neurology. 9 (1): 77. doi: 10.1016/s1474-4422(09)70271-6. Retrieved 12 April 2016.

 • Muntoni, F. (28 August 2001).

„Is a muscle biopsy in Duchenne dystrophy really necessary?”. Neurology. 57 (4): 574–575. doi: 10.1212/wnl.57.4.574. ISSN 0028-3878. PMID 11524463.

 • Drug Safety and Availability. 2014

„Duchenne Muscular Dystrophy Statement”. US FDA.

 • MedlinePlus Encyclopedia

Duchenne muscular dystrophy

External Links