Unique Access oferuje wyjątkowo kompleksowe podejście do leczenia autyzmu oraz chorób spektrum autystycznego. Zabiegi rehabilitacyjne medycyny funkcjonalnej, w połączeniu z terapią mezenchymalnymi komórkami macierzystymi, wzmacnianiem układu odpornościowego oraz innowacyjnymi suplementami, takimi jak GcMAF, tworzą jeden z najlepszych dostępnych protokołów leczenia.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć autyzm

Najnowsze badania wykazały dwie patologie związane z autyzmem – hipoperfuzję mózgu i rozregulowanie układu odpornościowego. Na tej podstawie zaproponowano nową metodę leczenia – przeszczep mezenchymalnych komórek macierzystych pobranych z pępowiny (UC-MSC), którego skuteczność potwierdzają nasze obserwacje kliniczne.

Na obrazku widoczne są aktywne komórki macierzyste, które po iniekcji dożylnej przekraczają barierę krew-mózg, aby dostać się do uszkodzonego fragmentu mózgu.

Efekty leczenia

Medycyna funkcjonalna uznaje autyzm za efekt wielu zaburzeń funkcjonalnych, między innymi zaburzeń odporności, nagromadzenia metali ciężkich w organizmie, słabego metabolizmu, niedoborów żywieniowych i zaburzeń hormonalnych. Wiele z nich jest wynikiem czynników środowiskowych i stylu życia, połączonych z predyspozycjami genetycznymi.

U większości naszych pacjentów leczonych z wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych z pępowiny (UC-MSC) i terapii wspomagających (hiperbaryczna komora tlenowa, terapia behawioralna, terapia mowy, akupunktura, fizjoterapia i przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) odnotowano widoczną poprawę w następujących obszarach:

 • Interakcje społeczne
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Nauka języka
 • Redukcja zrytualizowanych powtarzalnych zachowań
 • Rozwój umysłowy
 • Napięcie mięśniowe

Mechanizm działania

Leczenie łączące iniekcje mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) z terapiami wspomagającymi, opiera się na nowo odkrytych czynnikach patogennych autyzmu – hipoperfuzji mózgu oraz deregulacji układu odpornościowego. W wielu badaniach wykazano, że obszary mózgu objęte hipoperfuzją pokrywają się z obszarami odpowiedzialnymi za nieprawidłowości funkcjonalne u osób z autyzmem. Odkryto, że iniekcje komórek macierzystych pobranych z pępowiny wywołują neowaskularyzację, której następstwem była poprawa na modelach chorobowych.

Nasza obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Terapie i środki wspomagające​

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.
 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Komórki macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności. Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Co to jest autyzm/spectrum autystyczne?

Na choroby spektrum autystycznego (ASD) składają się 3 zaburzenia rozwojowe: autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej (PDD-NOS) oraz zespół Aspergera. Generalnie charakteryzują się one podobnymi przyczynami i objawami. Autyzm dziecięcy jest najczęstszą chorobą spektrum autystycznego i charakteryzuje się zakłóceniami w zakresie zdolności nawiązywania interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zrytualizowanymi, powtarzalnymi zachowaniami.

Choroba zazwyczaj ujawnia się przed osiągnięciem trzeciego roku życia i cztery razy częściej występuje u chłopców, niż u dziewczynek. Rolę w powstawaniu choroby pełni wiele obszarów mózgu, lecz jej neurobiologiczne przyczyny są do tej pory słabo znane. Niektóre badania wskazują, że duże znaczenie mają czynniki genetyczne i środowiskowe, gdyż choroba jest niejednorodna klinicznie. Nawet 10% przypadków, może się wiązać z dobrze poznanymi zaburzenia neurologicznymi i genetycznymi, takimi jak stwardnienie guzowate, zespół łamliwego chromosomu X, zespół Retta czy zespół Downa.

Dodatkowe źródła informacji

 • Myers SM, Johnson CP (2007).

“Management of children with autism spectrum disorders”. Pediatrics. 120 (5): 1162–82. doi: 10.1542/peds.2007-2362. PMID 17967921

 • Stefanatos GA (2008).

“Regression in autistic spectrum disorders”. Neuropsychol Rev. 18 (4): 305–19. doi: 10.1007/s11065-008-9073-y. PMID 18956241

 • Autism Spectrum Disorder, 299.00 (F84.0).

In: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Publishing; 2013.

 • Chaste P, Leboyer M (2012).

“Autism risk factors: genes, environment, and gene-environment interactions” Dialogues in Clinical Neuroscience. 14: 281–92. PMC 3513682. PMID 23226953.

 • Arndt TL, Stodgell CJ, Rodier PM (2005).

“The teratology of autism”. Int J Dev Neurosci. 23 (2–3): 189–99. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2004.11.001. PMID 15749245.

 • Rutter M (2005).

“Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning”. Acta Paediatr. 94 (1): 2–15. doi: 10.1111/j.1651-2227.2005.tb01779.x. PMID 15858952.

 • Levy SE, Mandell DS, Schultz RT (2009).

“Autism”. Lancet. 374 (9701): 1627–38. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61376-3. PMC 2863325. PMID 19819542.

 • Johnson CP, Myers SM (2007).

“Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders”. Pediatrics. 120 (5): 1183–215. doi: 10.1542/peds.2007-2361. PMID 17967920.
Archived from the original on 8 February 2009.

 • Helt M, Kelley E, Kinsbourne M, Pandey J, Boorstein H, Herbert M, Fein D (2008).

“Can children with autism recover? if so, how?”. Neuropsychol Rev. 18 (4): 339–66. doi: 10.1007/s11065-008-9075-9. PMID 19009353.

 • Silverman C (2008).

“Fieldwork on another planet: social science perspectives on the autism spectrum”. Biosocieties. 3 (3): 325–41. doi: 10.1017/S1745855208006236.