Ataksja / Terapia komórkami macierzystymi

Ataksja i najskuteczniejsza terapia komórkami macierzystymi

Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia ataksji. W jego skład wchodzą iniekcje większych dawek komórek macierzystych, rozbudowana rehabilitacja oraz inne terapie wspomagające. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych i terapii zajęciowej, umożliwiły leczonym pacjentom osiągnięcie znacznej poprawy.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć Ataksję

Komórki macierzyste posiadają właściwości neuroprotekcyjne i mogą wspomagać regenerację. Właśnie z tego powodu w ostatnich latach były badane jako potencjalna metodę leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

W przypadku ataksji, badania na modelach zwierzęcych i ludziach wykazały, że terapia komórkami macierzystymi jest bezpieczna i skuteczna.

Mechanizm Działania

Typowy chód osoby z Ataksją

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wykazują właściwości immunoregulujące i potrafią się różnicować w różnorodne linie komórkowe. Traktuje się je jako obiecującą metodę leczenia ataksji rdzeniowo-móżdżkowej. Wykazano również, że w odpowiednich warunkach komórki MSC potrafią się różnicować w neurony.

Komórki MSC są w stanie chronić aksony i wspomagać neurogenezę poprzez stymulację własnych komórek macierzystych pacjenta, działanie antyapoptyczne i antyoksydacyjne oraz uwalnianie czynników neurotroficznych,

Efekty

Poprawa stanu pacjenta z ataksją widoczna na rezonansie magnetycznym.

U pacjentów z ataksją odnotowano doskonałe efekty leczenia, takie jak:

 • Zwiększona mobilność
 • Lepsze poczucie równowagi i koordynacja
  (poprawa jest widoczna w skali równowagi Berga – BBS)
 • Poprawa w zakresie zdolności motorycznych
 • Poprawa w zakresie mowy i czynności poznawczych

Przede wszystkim, u większości pacjentów Unique Access, leczonych z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych z pępowiny (UC-MSC) oraz rehabilitacji, zaobserwowano poprawę ogólnej jakości życia.

 

U osób z ataksjami progresywnymi, postęp choroby został również znacznie spowolniony.

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Pamela B. opowiada o swoim pobycie w szpitalu, terapii komórkami macierzystymi oraz naszym zespole medycznym.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności. Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.

 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (RTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem leczeniekomorkami.com

Co to jest Ataksja?

Ataksja charakteryzuje się niemożnością utrzymania prawidłowej pozycji ciała i utratą płynności ruchów. Nie jest to choroba, a raczej objaw nieprawidłowości neurologicznych w centralnym układzie nerwowym, które mogą być zarówno dziedziczne, jak i nabyte. Do typowych przyczyn ataksji nabytej zalicza się zatrucie etanolem lub litem, leki przeciwpadaczkowe, guzy mózgu, udar mózgu oraz zapalenie móżdżku.

 

Ataksje dziedziczne to grupa zaburzeń neurodegeneracyjnych, które charakteryzują się atrofią móżdżku, pnia mózgu oraz/lub rdzenia kręgowego. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA) i ataksja Friedreicha (FRDA) to dwie najczęściej występujące odmiany. Charakterystyczna dla ataksji dziedzicznych jest antycypacja genetyczna – u kolejnych pokoleń objawy występują wcześniej i są ostrzejsze.

Dodatkowe źródła informacji

 • Schmahmann JD (2004).

“Disorders of the cerebellum: ataxia, dysmetria of thought, and the cerebellar cognitive affective syndrome”. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 16 (3): 367–78. doi: 10.1176/appi.neuropsych.16.3.367. PMID 15377747.

 • Bastian AJ, Zackowski KM, Thach WT (May 2000).

“Cerebellar ataxia: torque deficiency or torque mismatch between joints?”. J. Neurophysiol. 83 (5): 3019–30. PMID  10805697.

 • van de Warrenburg BP, Steijns JA, Munneke M, Kremer BP, Bloem BR (April 2005).

“Falls in degenerative cerebellar ataxias”. Mov. Disord. 20 (4): 497–500. doi: 10.1002/mds.20375. PMID 15645525.

 • Díez S (2009).

“Human health effects of methylmercury exposure”. Rev Environ Contam Toxicol. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. 198: 111–32. doi: 10.1007/978-0-387-09647-6_3. ISBN 978-0-387-09646-9.  PMID 19253038.

 • Spinazzi M, Angelini C, Patrini C (May 2010).

“Subacute sensory ataxia and optic neuropathy with thiamine deficiency”. Nature Reviews Neurology. 6 (5): 288–93. doi: 10.1038/nrneurol.2010.16. PMID 20308997.

 • Jarius S, Wildemann B (2015).

“‘Medusa-head ataxia’: the expanding spectrum of Purkinje cell antibodies in autoimmune cerebellar ataxia. Part 1: Anti-mGluR1, anti-Homer-3, anti-Sj/ITPR1 and anti-CARP VIII”. Journal of Neuroinflammation. 12 (1): 166. doi: 10.1186/s12974-015-0356-y. PMID 26377085.

 • Hadjivassiliou M, Sanders DS, Woodroofe N, Williamson C, Grünewald RA (2008).

“Gluten ataxia”. Cerebellum. 7 (3): 494–8. doi: 10.1007/s12311-008-0052-x. PMID 18787912.

 • Forrest MD, Wall MJ, Press DA, Feng J (December 2012).

“The Sodium-Potassium Pump Controls the Intrinsic Firing of the Cerebellar Purkinje Neuron”. PLoS ONE. 7 (12): e51169.  doi: 10.1371/journal.pone.0051169. PMC 3527461. PMID 23284664.

 • Calderon DP, Fremont R, Kraenzlin F, Khodakhah K (March 2011).

“The neural substrates of rapid-onset Dystonia-Parkinsonism”. Nature Neuroscience. 14 (3): 357–65.  doi: 10.1038/nn.2753. PMC 3430603. PMID 21297628.