Komórki macierzyste dają szansę na opracowanie skutecznego leczenia na POChP i rozedmę płuc

Komórki macierzyste to relatywnie młoda dziedzina badań i cały czas prowadzone są dyskusje na temat ich działania oraz skuteczności. Medycyna konwencjonalna ma problemy z leczeniem ciężkich chorób układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), włóknienie płuc (PF) czy rozedma płuc. Obecnie w ich leczeniu zaczęto wykorzystywać terapię komórkami macierzystymi.

W ostatnich latach, w leczeniu wielu chorób płuc, coraz większego znaczenia nabierają technologie związane z komórkami macierzystymi. Odnotowano znaczny postęp w tej dziedzinie, a możliwość ich stosowania poparto licznymi badaniami.

W Stanach Zjednoczonych POChP jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci, co wiąże się z brakiem lekarstwa na tę ciężką chorobę. Pacjenci z POChP mogą liczyć jedynie na łagodzenie objawów, bo wyleczenie choroby jest poza zasięgiem lekarzy.

W badaniach z 2017 r. zatytułowanych “Terapia regeneracyjna płuc w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc” (ang. “Lung Regeneration Therapy for Chronic Obstructive Pulmonary Disease”) podkreślono wagę tego problemu i stwierdzono, że komórki macierzyste mają potencjał, aby stać podstawą bardziej skutecznego leczenia POChP. Opisano również najnowsze postępy w tej dziedzinie oraz możliwe zastosowanie tych komórek do kontrolowania rozległej reakcji zapalnej, wywołanej przez POChP.

Opublikowane w 2013 r. badania “Terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi w zaburzeniach płuc: patogeneza chorób płuc i mechanizm działania mezenchymalnej komórki macierzystej” (ang. “Mesenchymal Stem Cell Therapy in Lung Disorders: Pathogenesis of Lung Diseases and Mechanism of Action of Mesenchymal Stem Cell) koncentrowały się na mezenchymalnych komórkach macierzystych (MSC) oraz korzyściach, jakie mogą przynieść pacjentom z najczęstszymi dolegliwościami układu oddechowego. Naukowcy szczególnie skupili się na ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), POChP i śródmiąższowych chorobach płuc.

Naukowcy potwierdzili brak skuteczności konwencjonalnych terapii oraz fakt, że dożylne podawanie komórek MSC wykazywało obiecujące właściwości łagodzenia stanu zapalnego, więc można je uznać za potencjalnie skuteczną metodę leczenia choroby płuc.

W 2014 r. w badaniu “Wykorzystanie potencjału komórek macierzystych płuc w medycynie regeneracyjnej” (ang. “Harnessing the Potential of Lung Stem Cells for Regenerative Medicine”) omówiono homeostazę, czyli naturalny stan równowagi między licznymi współzależnymi zmiennymi i procesami fizjologicznymi. W pracy omówiono różne zagrożenia dla homeostazy, z jakimi borykają się ludzie z zaburzeniami układu oddechowego: np. dym, alergeny czy infekcje bakteryjne i wirusowe. Kiedy dochodzi do naruszenia homeostazy, zdolność organizmu do obrony przed chorobami zostaje osłabiona.

Naukowcy zbadali jak wprowadzenie komórek progenitorowych, takich jak komórki macierzyste, wpływa na osiągnięcie homeostazy w płucach. Wyniki zostały uznane za obiecujące. Badania wykazywały, że zdolność komórek macierzystych do promowania homeostazy w płucach wskazuje, że jest to potencjalna metoda leczenia różnych chorób płuc.

Brak skutecznych metod leczenia chorób płuc jest niepokojący, jednak wielu ekspertów zgadza się, że potencjał komórek macierzystych może okazać się przydatny w ich opracowaniu.

Unique Access Medical pacjentom z różnorodnymi chorobami oferuje dostęp do najwyższej klasy terapii komórkami macierzystych. Leczenie jest prowadzone przez doświadczonych lekarzy-specjalistów i odbywa się w najwyższej klasy obiektach. Nasi pacjenci mogą liczyć na wsparcie wysoko wykwalifikowanego personelu oraz troskliwa opiekę.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej. Jeden z naszych przedstawicieli pacjenta omówi z Tobą nasze usługi oraz przedstawi możliwe opcje leczenia.